1. Yleistä

Näitä sopimusehtoja noudatetaan Haaran-Onkijoen Kyläyhdistys ry:n (y-tunnus: 1563017-9) hallinnoimien tilojen vuokrauksessa. Vuokrasopimuksen allekirjoituksella sekä vuokranantaja että vuokralainen sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.

Vuokrasopimus koskee vain erikseen sovittuja tiloja (Pääskynpesä / Kerttula), mutta vuokrauksen ehdot, kuten vahingonkorvausvastuu koskee koko kiinteistöä siltä osin, kuin sille vuokra-aikana aiheutetaan vahinkoa. Vuokralainen on siis vastuussa myös esimerkiksi ulkotiloissa tapahtuvista vahingoista.

2. Vuokra-aika

Vuokralainen saa vuokrattavan tilan avaimet etukäteen vuokranantajan edustajalta. Vuokra-aika alkaa ja päättyy vuokrasopimuksessa ilmoitettuina aikoina. Vuokralainen sitoutuu huolehtimaan avaimista siten, ettei niitä käytetä väärin, eikä niillä ole tilaisuutta joutua asiattomien haltuun. Mikäli vuokralainen jättää palauttamatta saamansa avaimet tai kadottaa ne, peritään vuokralaiselta lukkojen uudelleen sarjoituksesta ja avainsarjan uusimisesta aiheutuvat kulut.

Vuokralaisella on erikseen sovittaessa oikeus vierailla tilassa tai tehdä valmisteluja jo ennen virallista vuokra-ajan alkua. Vuokralainen on kuitenkin tällöin vastuussa mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, vaikka virallinen vuokra-aika ei olisikaan vielä alkanut.

Tila on oltava luovutuskunnossa vuokra-ajan päättyessä, riippumatta siitä, milloin avaintenluovutus tapahtuu. Vuokranantaja ja vuokralainen sopivat avaintenluovutusajasta ja tavasta vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä.

3. Säännöt, järjestys ja turvallisuus

Vuokralaisella on oikeus siirtää vuokratilassa olevia irtokalusteita haluamaansa paikkaan. Kalusteet tulee kuitenkin palauttaa vuokrausta edeltäviin paikkoihin. Mikäli vuokralainen haluaa kiinnittää seinille jotain tai poistaa seinällä olevia tauluja tms. tulee vuokralaisen palauttaa seinäpinnat vuokrauksen alkua vastaavaan kuntoon. Esimerkiksi nauloilla tai ruuveilla kiinnitettävät koristeet ei ole sallittuja.

Musiikin ja muun äänekkään toiminnan osalta vuokralaisen on huomioitava lähiseudun asukkaat ja yörauha. Tämä koskee sekä sisä- että ulkotiloissa aiheutuvaa melua. Kello 23 jälkeen musiikin ja muun häiritsevän äänen on oltava maltillista ja ulko-ovet pidettävä kiinni. Tiloista on poistuttava viimeistään kello 03.30. Tämä ei kuitenkaan koske tilaisuuden jälkeistä siivousta.

Tiloista poistuttaessa vuokralainen huolehtii ja vastaa siitä, että kaikki valot ja muu elektroniikka, sekä mahdolliset kynttilät ja ulkotulet sammutetaan sekä ovet lukitaan.

Vuokralainen vastaa siitä, että vuokratiloja ei käytetä hyvän tavan vastaisiin tilaisuuksiin ja ettei tilassa järjestetä mitään lainvastaista toimintaa. Vuokralaisen on tilaisuuden laadun ja laajuuden sitä edellyttäessä huolehdittava tarpeellisesta ja riittävästä järjestyksenpidosta. Vuokrakohteen omistaja ei vastaa mistään vuokralaisen järjestämän tilaisuuden aikana sattuneista tilaisuuteen osallistuneiden henkilöiden henkilö- tai esinevahingoista.

Tupakointi sisätiloissa on ehdottomasti kielletty. Kynttilöitä saa polttaa sisällä ainoastaan pöydillä palamattomalla alustalla. Ulkotulia ei saa polttaa 2 metriä lähempänä rakenteita. Kiinteistön alueella avotulen teko on ehdottomasti kielletty.

4. Puhtaanapito

Vuokralaisen tulee käyttää tiloja noudattaen normaalia siisteyttä.

Mikäli loppusiivousta ei ole tilattu erikseen, vuokralaisen tulee palauttaa tilat vuokranantajalle samassa kunnossa, kuin ne vuokrauksen alkaessa ovat. Vuokranantajan edustaja näyttää vuokralaiselle siivousvälineiden sijainnit sekä antaa siivousohjeet ennen vuokrauksen alkua.

Vuokralainen huolehtii käyttämänsä tavarat, laitteet ja astiat puhtaina omille paikoilleen, pyyhkii tasot sekä lattiat, imuroi eteismatot ja huolehtii omat tavarat ja roskat pois tiloista vuokra-ajan puitteissa. Vuokralainen huolehtii myös käytössään olleiden piha-alueiden siisteydestä.

Mikäli vuokralainen havaitsee vuokrauksen jälkeen siivouksessa puutteita, dokumentoidaan puutteet ja näistä ilmoitetaan vuokralaiselle. Vuokranantaja tilaa vuokratilaan siivouksen ja siivouspalvelu laskutetaan kokonaisuudessaan vuokralaiselta. Lisäksi vuokralaiselta peritään korvaus muista aiheutuvista vahingoista, kuten seuraavan vuokrausajan mahdollisesta viivästymisestä.

 

5. Vahingot ja niiden korvaus

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokrauksen yhteydessä tiloille, kiinteistön omistajalle ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheutetut vahingot. Vuokralainen on vastuussa kaikista vahingoista, jotka kiinteistölle tai sen irtaimistolle vuokrauksen aikana aiheutuu, riippumatta siitä, onko vuokralainen itse kyseisen vahingon aiheuttanut. Vuokralainen on vastuussa myös vuokra-ajan jälkeen syntyneistä tai ilmenevistä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tiloissa olleiden toiminnasta tai huolimattomuudesta.

Mikäli tilassa on tapahtuman jäljiltä lisäsiivouksen tai remontoimisen tarvetta sattuneiden vahinkojen tai ilkivallan vuoksi (esim. oksennus, tahrat seinillä, tms.), vuokranantaja laskuttaa nämä erikseen tilaisuuden jälkeen. Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan rikki menneistä astioista, muusta hajonneesta irtaimistosta tai kiinteistölle aiheutuneista haavereista. Rikkimenneistä tai kadonneista astioista ja ruokailuvälineistä veloitetaan jälleenhankintahinnan mukaisesti.

Mikäli vuokralaisena on yhdistys, yritys tai muu yhteisö, vastaa vahingoista ensisijaisesti vuokralaisena oleva taho. Mikäli vahingonkorvausta ei saada kyseiseltä taholta perittyä, peritään vahingonkorvaus tämän sopimuksen allekirjoittaneelta henkilöltä.

6. Reklamaatio

Mikäli vuokralainen huomaa vuokra-ajan alkaessa tai vuokra-aikana tilassa, irtaimistossa tai siisteydessä jotain reklamoitavaa, tulee tästä ilmoittaa viipymättä vuokranantajalle. Väärinkäsityksien välttämiseksi vuokralaisen on hyvä dokumentoida esimerkiksi siivouksessa havaitut puutteet valokuvin.

7. Maksu ja peruutusehdot

Vuokra tulee maksaa vuokrasopimuksessa ilmoitetulle Haaran-Onkijoen Kyläyhdistys ry:n tilille 7 vrk kuluessa vuokra-ajan päättymisestä. Viivästyneestä maksusta peritään korkolain mukaista korkoa.

Mikäli vuokratilan varaus peruutetaan vähemmän kuin kuukausi ennen vuokra-aikaa, vuokralaiselta veloitetaan puolet varatun vuokrauksen mukaisesta vuokran määrästä.